Diğer Terapiler

Cinsel Terapi ve Danışmanlık

CİNSEL TERAPİLERDE GENEL OLARAK ÇİFT İLE ÇALIŞILIRKEN

  • 1- Sorununun neden olduğu sonuçların anlaşılmasına,
  • 2- Daha önce farkına varılmış duygularla bütünleşmesine,
  • 3- Eski problemlere çözümler aranmasına,
  • 4- İletişimi arttırmaya,
  • 5- Yakınlaşmanın önündeki engelleri kaldırmaya,
  • 6- Gerçekçi cinsel beklentiler geliştirilmesine ve
  • 7- Cinsel özgüvenin yeniden kazandırılmasına odaklanılır.